Kiến thức về ngành Quản trị Khách sạn

Kiến thức cần biết về ngành Quản trị Khách sạn (Hospitality Management) và những tác động tích cực đối với đời kinh tế thế giới.

Hospitality là gì?

Hospitality là gì? Hospitality industry là gì? Hospitality management là gì? Giải thích cho các câu hỏi có trong bài viết này.

Du lịch đóng góp 10.4% GDP toàn cầu, tạo ra 319 triệu việc làm (chiếm 10% tổng số việc làm). GDP của nhiều quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào ngành du lịch.

Vì sao Thụy Sĩ trở thành cái nôi đào tạo quản trị khách sạn thế giới?

Nhờ có nhiều cảnh đẹp, Thụy Sĩ đã trở thành nơi nghỉ ngơi của những gia đình giàu thời trước, từ đó ngành đào tạo quản trị du lịch - khách sạn ra đời.

Người Thụy Sĩ nói tiếng gì? Tiếng Thụy Sĩ? Không, Thụy Sĩ không có ngôn ngữ riêng giống như Hà Lan, Pháp hay Đức. Người Thụy Sĩ nói rất nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Anh.

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch khách sạn

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành du lịch - khách sạn từ các bài học được chia sẻ miễn phí trên YouTube.