Mức lương ngành Quản trị khách sạn tại Việt Nam

Bức tranh về lương bổng trong ngành du lịch khách sạn ở Việt Nam không kém phần hấp dẫn so với lương bổng ở các nước.

Theo SalaryExplorer, mức lương trung bình nhân sự làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn tại Việt Nam gần 13,9 triệu đồng, gấp hơn 3 lần mức lương tới thiểu vùng I (khu vực phát triển).

Bạn muốn làm việc trong ngành quản trị khách sạn? Bạn đang thắc mắc về mức lương ngành này tại Việt Nam? Dưới đây là những thông tin về mức lương ngành quản trị khách sạn ở Việt Nam được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và thăm dò của SalaryExplorer.

Mức lương ngành nhà hàng khách sạn tại Việt Nam

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019 như sau:

  • Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng

  • Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng

  • Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng

  • Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng

Mức lương cấp quản lý nhà hàng khách sạn

Mức lương bộ phận lễ tân/ Chăm sóc khách hàng

Mức lương ngành nhà hàng khách sạn tại Việt Nam theo Salary Explorer

Mức lương tổng quát

Mức lương trung bình ngành hospitality tại Việt Nam

Mức lương chi tiết

Mức lương ngành khách sạn tại Việt Nam
Mức lương ngành khách sạn tại Việt Nam