Các chuyên ngành học quản trị khách sạn

Tìm hiểu về từng chuyên ngành học trong nhóm ngành Quản trị Khách sạn (Hospitality management)

Quản trị khách sạn

Ngành quản trị khách sạn trang bị cho người học kiến thức về tổ chức và vận hành khách sạn. Tốt nghiệp ngành này bạn có thể trở thành quản lý khách sạn (hotel manager), quản lý nhà hàng (restaurant manager) hoặc công tác trong các đơn vị quản lý bán lý (retail manager)...

Quản trị du lịch

Ngành quản trị du lịch đào tạo kiến thức về kinh doanh du lịch và lữ hành. Tốt nghiệp ngành du lịch có thể công tác trong các đơn vị tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế, các hãng lữ hành, hàng không vận chuyển hành khách...

Quản trị kinh doanh nhà hàng

Đào tạo kiến thức quản trị kinh doanh riêng trong mảng nhà hàng - khách sạn. Tốt nghiệp ngành này bạn có thể làm việc quản lý khách sạn, quản lý nhà hàng.

Tổ chức sự kiện

Đào tạo event manager lên kế hoạch tổ chức, thực thi việc tổ chức sự kiện từ viêc người lên kế hoạch và thực thi sự kiện có trách nhiêm chăm lo sáng tạo, kỹ thuật, hậu cần bao gồm thiết kế, marketing, truyền thông, nghe nhìn, viết kịch bản, lập ngân sách, đàm phát và dịch vụ khách hàng.

Ẩm thực

Đào tạo tài năng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Tốt nghiệp ngành ẩm thực trở thành đầu bếp hoặc học cao hơn để trở thành quản lý về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.