Quản trị sự kiện

Sinh viên yêu thích du học ngành Quản trị khách sạn cần hoàn tất hồ sơ, xin thư mời nhập học, xin visa ở Đại sứ quán/ Lãnh sự quán hoặc Phụ huynh có con em muốn đi du học liên hệ để nhận được sự hỗ trợ →

Bạn không có nhiều thời gian? Đây là những thông tin tóm tắt về ngành học Quản trị sự kiện:

 • f
 • f
 • f
 • f

Tôi đã điểm qua 3 ngành học liên quan đến hospitality management gồm quản trị khách sạn, quản trị du lịchquản trị kinh doanh chuyên về nhà hàng khách sạn. Hôm nay mời bạn tiếp tục tìm hiểu về ngành học Quản trị sự kiện/ Event Management, một trong những ngành học hấp dẫn trong nhóm ngành về Quản trị khách sạn.

Quản trị sự kiện là gì? Du học Quản trị sự kiện ra làm gì? Mức lương Quản lý sự kiện bao nhiêu? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được đề cập trong bài viết này.

Quản trị sự kiện là gì?

Quản trị sự kiện là ứng dụng quản trị dự án vào việc lên kế hoạch và triển khai những sự kiện có quy mô lớn như festival, hội nghị, đám tiệc, hòa nhạc... Công việc của người làm quản trị sự kiện là nghiên cứu thương hiệu, xác định đối tượng phục vụ, phân công nhân sự và điều phối kỹ thuật trước khi thực sự ra mắt sự kiện.

Sự kiện được tổ chức có quy mô đa dạng, từ những sự kiện lớn như Olympics đến những sự kiện nhỏ như hội họp công ty. Trong ngành này có rất nhiều loại công ty, từ công ty công ích đến công ty hoạt động vì lợi nhuận.

Quá trình lên kế hoạch và điều phối sự kiện như lập ngân sách, lên lịch, chọn địa điểm, xin giấy phép, vận chuyển đồ đạt, sắp xếp chỗ đậu xe, mời diễn giả, người nổi tiếng, trang trí, bảo đảm an ninh, phục vụ ăn nuống, hợp tác với các bên thứ ba khác,...

Event manager là người lên kế hoạch và thực thi sự kiện có trách nhiêm chăm lo sáng tạo, kỹ thuật, hậu cần bao gồm thiết kế, marketing, truyền thông, nghe nhìn, viết kịch bản, lập ngân sách, đàm phát và dịch vụ khách hàng.

Quản trị sự kiện cần kỹ năng gì?

Học Quản trị sự kiện môn gì?

Tốt nghiệp Quản trị sự kiện ra làm gì?

Tốt nghiệp ngành Quản trị sự kiện người học có thể đảm nhận các chức vụ sau đây:

 • Events Manager/ Quản lý sự kiện
 • Event Producer/ Sản xuất sự kiện
 • Event Director/ Giám đóc sự kiện
 • Exhibition Manager/ Quản lý triển lãm
 • Conference Planner/ Nhà tổ chức hội nghị
 • Sponsorship Manager/ Quản lý tài trợ
 • Theming Consultant
 • Festival Manager/ Quản lý lễ hội
 • Wedding Organiser/ Tổ chức tiệc cưới
 • Banquet Manager/ Quản lý tiệc
 • Catering Director/ Giám đốc dịch vụ ăn uống
 • Conference Planning Manager/ Quản lý tổ chức hội nghị
 • Conference Services Director/ Giám đốc dịch vụ hội nghị
 • Conference Services Manager/ Quản lý dịch vụ hội nghị
 • Convention Services Director/ Giám độc dịch vụ hội nghị
 • Convention Services Manager (CSM)/ Quản lý dịch vụ hội nghị
 • Event Coordinator/ Điều phối sự kiện
 • Special Events Coordinator/ Điều phối sự kiện đặc biệt